Lista 37 obwodowych komisji wyborczych w Suwałkach

ro2
Poniżej została umieszczona lista komisji wyborczych w Suwałkach.

Załącznik
do zarządzenia nr 834/10
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 02 czerwca 2010 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Przedszkole Nr 1.
ul. M. Buczka 41
Skład komisji:
1. Walendzewicz Andrzej
2. Kułakowska Małgorzata
3. Kozłowski Dariusz
4. Bierdziewski Jan
5. Wosiak Ewa
6. Smokowska Monika
7. Dargiewicz Stanisław
8. Walendzewicz Tomasz
9. Napiórkowska Jadwiga

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Wojska Polskiego 13
Skład komisji:
1. Łada Bogusław
2. Kalinowska Teresa
3. Kuczyńska Danuta
4. Kibitlewski Robert
5. Jankowska Małgorzata
6. CzyŜewska Barbara
7. Morgiewicz Anna
8. Goworowski Józef
9. Bagan Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Klub Garnizonowy
ul. Wojska Polskiego 40
Skład komisji:
1. Walendzewicz Urszula
2. Kalinowska Halina
3. Werpachowska Edyta
4. Malinowska Magdalena
5. Korsak Anna
6. CzyŜewska Katarzyna
7. Skowroński Janusz
8. Giczewska – Węcek Renata
9. Korejwo Lucyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mickiewicza 15
Skład komisji:
1. Sieńko Robert
2. Wasilczyk Jolanta
3. Ciszewska Jadwiga
4. Walendzewicz Małgorzata
5. Wierzbicka Anna
6. Kojak Paweł
7. GałaŜyn Tadeusz
8. Anuszkiewicz Adam
9. Łada Barbara

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamedulska 3
Skład komisji:
1. Zuchwalski Krzysztof Adam
2. Kłoczko Marta
3. Babkowska Paula
4. Biziuk Anna
5. Mackiewicz GraŜyna Danuta
6. Dembowska Alicja
7. Kojak Barbara
8. Zielińska Ewa
9. Baszłaminow BoŜena

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Biblioteka Publiczna
ul. Emilii Plater 33 A
Skład komisji:
1. Augustynowicz Renata
2. Babkowski Tomasz
3. Wiszniewski Piotr
4. Bergolec Henryka
5. Baluta – Gulan Aneta
6. Szulc Stanisława
7. Tarasiewicz Alina
8. Pogorzelska Zofia
9. Lisiewicz Justyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Zespół Szkół Nr 8
ul. Kościuszki 126
Skład komisji:
1. Raszkiewicz Andrzej
2. Górski Bartłomiej
3. Sobotowski Waldemar
4. Mazur Bogusław Wiesław
5. Augustynowicz Czesław
6. Sosnowska Rozalia
7. Kojak Mariusz
8. Pstrzoch GraŜyna Małgorzata
9. Szczecina Stanisław

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Przedszkole Nr 2
ul. Waryńskiego 29
Skład komisji:
1. Ciborowska Anna
2. Roszkowski Grzegorz
3. Skindzielewska Daniela
4. Todryk Violetta Beata
5. Uścio BoŜenna
6. Sawicki Józef Czesław
7. CzyŜewska Krystyna
8. Gutzeit Minh
9. Ołdakowska Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Noniewicza 49
Skład komisji:
1. Taraszkiewicz Piotr
2. Dzietczyk Kacper
3. śukowski Leszek
4. Stefanowicz Agnieszka Anna
5. Wysocka Dorota
6. Krakowska Irena
7. Tkaczyk Janina
8. śukowska Romualda
9. Konikowska Grażyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa
ul. Noniewicza 10
Skład komisji
1. Jurewicz Grzegorz
2. Poczobut Karol
3. Wawrzyn Renata
4. Rusanowska Alina
5. Wasilewski Józef
6. Kibitlewska Anna
7. Stankiewicz Stanisław
8. Kubas Adam
9. Strękowska Maria Jolanta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
ul. Noniewicza 71
Skład komisji:
1. Wasilewski Jan
2. Konopska Joanna
3. Malicka Elwira
4. Kundzicz Dominik
5. Sobala Jadwiga
6. Górska BoŜena
7. Bezdziecka Monika
8. Kozicz Olga Magdalena
9. Kisłowski Karol

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
Naczelna Organizacja Techniczna
ul. 1 Maja 15
Skład komisji:
1. Gutowska ElŜbieta Irena
2. Renda Bogdan
3. Warakomski Jan
4. Kamyszek Andrzej Józef
5. Kundzicz Honorata
6. Wnuk Maria
7. Kubaszewski Grzegorz Andrzej
8. Kubas Marek
9. Zdanio Irena

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
Zespół Szkół Technicznych
ul. Sejneńska 33
Skład komisji:
1. Ciborowski Waldemar Jan
2. Kopko Barbara
3. Kraśko Aleksander
4. Koniecko Barbara
5. Kundzicz Dominika
6. Waluś Ewa Alicja
7. Gilant Marta
8. Michniak Krystyna
9. Orzoł Teresa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
Zespół Szkół Nr 1
ul. Noniewicza 83
Skład komisji:
1. Jacewicz Krzysztof Stefan
2. Świtaj Andrzej
3. Dzietczyk Jadwiga
4. Rusanowski Wojciech
5. Korejwo Janusz
6. Kowalewska Hanna
7. Mackiewicz Ewa
8. Wawrzyn Łukasz Piotr
9. Witkowski Tomasz

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Korczaka 2 A
Skład komisji:
1. Ciborowski Tomasz
2. CzyŜyk Czesława
3. Domoradzka Anna
4. Kamyszek Tomasz Krzysztof
5. Topolska Iwona
6. Adamczewski Krzysztof
7. Maciejunas ElŜbieta
8. Syryca Wilk Marta
9. Wilk Teresa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16
Przedszkole Nr 3
ul. Korczaka 4 A
Skład komisji:
1. Winckiewicz Helena
2. Grzeszkiewicz Józef
3. Bańkowska Ewa
4. Bednarowicz Iwona
5. Uścio Katarzyna
6. Topolski Wojciech
7. Jarmołowicz Piotr
8. Kubas Maria Ewa
9. Piekarska Joanna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17
Fabryka Mebli „FORTE” Sp. z o.o.
ul. Północna 30
Skład komisji:
1. Kowalewski Mieczysław Antoni
2. Końka Agnieszka
3. Rogucka Maria Kazimiera
4. Romanowski Mariusz
5. Lenczewska Wanda
6. Szikorowska Teresa
7. Zdun Krystyna
8. Birkos BoŜena
9. Adamczewska Jadwiga

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18
Dom Złotego Wieku
ul. Klonowa 41 A
Skład komisji:
1. Korlak Ryszard
2. Godzińska Ewelina
3. Stanowski Michał Hieronim
4. Romanowski Roman
5. Nejfert Katarzyna
6. śukowski Karol
7. Łapiński Ryszard
8. Jarząbczyk Regina Janina
9. Nowosadko Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10
Skład komisji:
1. Chmielewski Wojciech
2. Guderska Jadwiga
3. Sobolewski Zygmunt
4. Luberecka Bogumiła
5. Romanowska Anna Doloroza
6. Hołub Marek
7. Tulicka Helena
8. Woronowicz Beata
9. Andrukajtys Halina

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20
Zespół Szkół Nr 9
ul. Klonowa 51
Skład komisji:
1. Jacewicz Anna
2. Banaszewska Teresa
3. Kukowska Emilia
4. Luberecki Kamil Eliasz
5. Waluś Józef
6. Zymkowska Urszula
7. Nowel Janina
8. Kuczyńska Barbara
9. Poniatowska Renata Ewa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21
Gimnazjum Nr 4
ul. Klonowa 51
Skład komisji:
1. Paciorkowska BoŜena
2. Czarniewska Krystyna
3. Majewska Ewa
4. Szypulski Rafał
5. Olszewska Łucja
6. Bugieda Urszula
7. Grygo Stanisława
8. Ostrowska Zofia Anna
9. Wysocka Grażyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22
Przedszkole Nr 10
ul. Nowomiejska 18
Skład komisji:
1. Anuszkiewicz BoŜena
2. Racka Barbara
3. Mieczkowska Bogusława Halina
4. Prorok Joanna
5. Skawińska Dagmara
6. Kudela Monika
7. Godlewska Ramualda
8. Szusta Marzenna
9. Racka Halina Ewa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
ul. Pułaskiego 66
Skład komisji:
1. Misiukiewicz Emil
2. Gwiazdowska Krystyna
3. Lubiński Stanisław
4. Tumialis ElŜbieta Janina
5. Szypulska Teresa
6. Dorochowicz Mirosława
7. Kamiński Władysław
8. Wojciechowska Ewelina
9. Hancz BoŜenna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24
Przedszkole Nr 8 z Oddz. Integracyjnymi
ul. Putry 4 B
Skład komisji:
1. Sobolewska Małgorzata
2. Grzymkowska Anna
3. Gabruś Agata
4. Luberecki Daniel
5. Kruczyńska Alicja
6. Olszewska Wanda
7. Staszkiewicz Halina
8. Warakomska Ewa
9. Obłocka Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25
Przedszkole Nr 7
ul. Andersa 10
Skład komisji:
1. Morańska BoŜena
2. Jurkowska Cecylia
3. Sojka Krystyna
4. Szypulski Michał
5. Manalis GraŜyna
6. Dubowska Katarzyna
7. Mandygraf Marzena
8. Alfimow Marcin
9. Karalus Agnieszka Sylwia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Minkiewicza 50
Skład komisji:
1. Rukść Katarzyna
2. Czerniecka Marianna
3. Górska Monika
4. Cimochowska Wioletta
5. Gwiazdowski Artur
6. Aleksa Marta
7. Lis Agnieszka
8. Świtaj Jolanta
9. śyczkowska Beata Wanda

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27
Oddział Terenowy Stowarzyszenia OHP
ul. Paca 4
Skład komisji:
1. Matyszczyk Adam
2. Czupryński Antoni
3. Falejczyk Ewa
4. Szeszko Katarzyna
5. Borkowska Anna
6. Sojka Robert
7. Czuper Halina
8. Mikołajczuk Marta
9. Czokajło Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28
Przedszkole Nr 6
ul. Kowalskiego 19
Skład komisji:
1. Matyszczyk GraŜyna
2. Ptasińska Helena
3. Wawrzyn Magdalena
4. Chlebus Maria
5. Wysocka Joanna Katarzyna
6. RoŜewska Paulina
7. Jackowski Andrzej
8. Wawrzyn Ireneusz Stanisław
9. Mandygraf Edyta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29
Gimnazjum Nr 6
ul. Minkiewicza 50
Skład komisji:
1. Plata Jolanta
2. Babkowska Renata
3. Biłda Sylwia
4. Chlebus Janusz
5. KrzyŜewski Ignacy
6. Kamińska Magda
7. Grzędzińska Małgorzata
8. Kapuściński Leszek Robert
9. Skolmowska Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30
Przedszkole Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi
ul. Witosa 4
Skład komisji:
1. Hołubowicz Krystyna
2. Pietkiewicz Teresa
3. Małecka Magdalena
4. Trochonowicz Krzysztof
5. Ołdyńska Urszula
6. Mścichowska Wiesława
7. Kalejta Krzysztof
8. Warakomski Dariusz
9. Garniewska Elżbieta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31
Zespół Szkół Nr 10
ul. Antoniewicza 5
Skład komisji:
1. Spudzis Justyna
2. Pietkiewicz Bogusław
3. Małecka Kamila
4. Akacka Iwona
5. Chludzińska GraŜyna
6. Manalis Marta
7. Syperek Czesława
8. DraŜba Małgorzata
9. Kimera Krystyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Daszyńskiego 25 A
Skład komisji:
1. Suska BoŜena
2. Gejdel Józef
3. Rutkowska Agata
4. Jankowska Jadwiga
5. Chomicz Emilia
6. Sokołowska Marta
7. KrzyŜewski Stanisław
8. Kwiatkowska Wioletta
9. Rauba Barbara Teresa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33
Zespół Szkół Nr 3
ul. Szpitalna 66
Skład komisji:
1. Sobolewski Jan
2. Kalinowska Beata
3. Kozłowska Lucyna
4. Kalejta Danuta
5. Szczawińska Jolanta ElŜbieta
6. Wosiak Paweł
7. Sokołowski Łukasz
8. Szuliński Andrzej
9. Sawicka Wioletta Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 34
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szpitalna 66
Skład komisji:
1. śbikowski Marek
2. Kimera – Lange Edyta
3. Lubińska Anna
4. Jakubik ElŜbieta
5. Kolter BoŜenna
6. Miszkiel Monika
7. Kukowska Barbara
8. Leszczyńska Anna
9. Lewoń Halina

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 35
Areszt Śledczy
ul. Wojska Polskiego 29
Skład komisji:
1. Sobolewski Cezary
2. Skibicka Zdzisława
3. Wasilczyk Sławian
4. Rogucki Ryszard
5. Rusanowski Jan Franciszek
6. DraŜba Aleksander
7. Chmielewska Justyna
8. Morgiewicz Bogusław
9. Ołów Monika

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 36
Specjalistyczny Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Szpitalna 62
Skład komisji:
1. Misiukiewicz Celina
2. Kozłowski Andrzej
3. BłaŜewicz Jadwiga
4. Banaszczyk Bernarda
5. Sawicka Teodozja
6. Romanowska Urszula Beata
7. Sadowska Teresa
8. Hinc Tomasz
9. Gadzińska Wioletta Anita

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 37
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
ul. Szpitalna 60
Skład komisji:
1. Hołubowicz Marek
2. Pietrołaj Grzegorz
3. Kondracka Maria GraŜyna
4. Kubas Michał
5. Andruszkiewicz Grzegorz
6. Wnuk Jarosław
7. Szikorowski Waldemar
8. Biłda Danuta
9. Kalinowska ElŜbieta

Kiedy zostaną otwarte pływalnie?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3