Szlaki piesze w Suwalskim Parku Krajobrazowym

ro2
Reźba parku została ukształtowana przez plejstoceński (1 800 000 - 10 200 lat temu) lądolód skandynawski, a zwłaszcza przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie. Miąższość osadów lodowcowych na omawianym terenie dochodzi do 280 m. Najwyższe wzniesienie osiąga 275 m n.p.m., a najniższym punktem w parku jest jez. Postawelek (146 m n.p.m.). Tak duże zróżnicowanie wysokości względnych jest rzadko spotykane w Polsce północnej. Głównymi formami rzeźby są wysoczyzny morenowe (wysoczyzna Szurpił i Krzemianki, wysoczyzna Dzierwan, wysoczyzna Hańczańska i wysoczyzna Gulbieniszk) oraz doliny rzeczne (Czarnej Hańczy i Szeszupy).

Szlak czerwony – pieszy
OPIS TRASY:
Szeszupka - Dzierwany; (dł. trasy 9 km) fragment dłuższego szlaku pieszego (Prudziszki - Dziadówek - 24 km),
przebieg przez miejscowości:
Wodziłki - Łopuchowo - Cisówek
GŁÓWNE ATRAKCJE:
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa we wsiach Wodziłki i Łopuchowo.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
it w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie - Turtulu,
ruiny zabytkowego młyna wodnego w Malesowiźnie - Turtulu,
punkt widokowy nad stawem turtulskim,
rezerwat "Rutka",
rezerwat "Głazowisko Łopuchowskie",
pomniki przyrody : jesion wyniosły w Szeszupce, 4 grusze pospolite w Cisówku, 2 klony zwyczajne i grusza pospolita w Dzierwanach.

Szlaki żółte
Szlak żółty I – pieszy
OPIS TRASY:
Malesowizna - Sidorówka; długość trasy 10 km
przebieg przez miejscowości:
Turtul - Szeszupka - Szurpiły

GŁÓWNE ATRAKCJE:
punkt it w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie - Turtulu,
ruiny młyna wodnego w Malesowiźnie - Turtulu,
punkt widokowy nad stawem turtulskim,
rezerwat "Rutka" z platformą widokową,
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
pomniki przyrody: jesion wyniosły w Szeszupce, głazy w Wodziłkach, na Targowisku i przy Zamkowej Górze.

Szlak żółty II - pieszy
OPIS TRASY:
Krzywe - Żytkiejmy; długość trasy 64,5 km

Sidory - Smolniki (odcinek szlaku żótego na terenie SPK o długości trasy

4km)

przebieg przez miejscowości: Kleszczówek
GŁÓWNE ATRAKCJE:
zespół jezior kleszczewickich (Perty, Kojle, Purwin)

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa w pobliżu Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak niebieski - pieszy
OPIS TRASY:
Prudziszki - Smolniki; długość trasy 38 km:
Gulbieniszki - Smolniki; (dł. trasy 21 km), fragment dłuższego szlaku pieszego (Prudziszki – Smolniki; dł. trasy 38 km)przebieg przez miejscowości: Udziejek Górny - Wodziłki - Bachanowo - Błaskowizna - Stara Hańcza - Dzierwany
GŁÓWNE ATRAKCJE:
Cisowa Góra,
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki,
rezerwat "Jezioro Hańcza",
kurhany pojaćwieskie w Dzierwanach,
punkt widokowy w Smolnikach - na ozie z widokiem na jezioro Jaczno.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
pomniki przyrody: głaz "graniczny" w Cisówku, 2 klony, grusza pospolita i świerk pospolity w Dzierwanach, jesion wyniosły, grusza pospolita, jabłoń dzika w Starej Hańczy,
ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikiem przyrody - aleją lipową,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak zielony - pieszy
OPIS TRASY:
Suwałki - Rutka-Tartak; długość trasy 43 km:
Kazimierówka - Smolniki; (dł. trasy 11 km), fragment dłuższego szlaku pieszego (Suwałki – Rutka Tartak; dł. trasy 43 km)
przebieg przez miejscowości:
Szurpiły - Udziejek Dolny i Górny - Łopuchowo
GŁÓWNE ATRAKCJE:
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko),
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach,
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie,
drewniany młyn wodny nad jez. Jaczno.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlaki czarne - piesze

Szlak I - pieszy

OPIS TRASY:
Gulbieniszki - Smolniki (dł. trasy 6 km); fragment dłuższego szlaku pieszego (Gulbieniszki – Wiżajny, dł trasy 19,2 km)

przebieg przez miejscowości:
Udziejek Dolny
GŁÓWNE ATRAKCJE:
Cisowa Góra,
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym,

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak II- pieszy

OPIS TRASY:
Wodziłki - Zamkowa Góra (dł. trasy 3,5 km);
przebieg przez miejscowości:
Wodziłki
GŁÓWNE ATRAKCJE:
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki,
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko),
ślady archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach.

Szlak III- pieszy

OPIS TRASY:
Błaskowizna - Łopuchowo (dł. trasy 3,5 km);
przebieg przez miejscowości:
Łopuchowo

GŁÓWNE ATRAKCJE:
rezerwat "Jezioro Hańcza",
rezerwat "Głazowisko Łopuchowskie",
stare zabudowania we wsi Łopuchowo,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie.
Szlak IV- pieszy

OPIS TRASY:
Mierkinie - Stara Hańcza (dł. trasy 1,6 km);
przebieg przez miejscowości:
Mierkinie

GŁÓWNE ATRAKCJE:
ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikową aleją lipową.

Międzynarodowy szlak dalekobieżny E-11 (odcinek szlaku E-11 na terenie SPK o długości trasy 13 km):
OPIS TRASY:
Dzierwany - Kazimierówka; dł. trasy 13 km
przebieg: Dzierwany - Smolniki (2 km po szlaku niebieskim), Smolniki - Kazimierówka (11 km po szlaku zielonym)

GŁÓWNE ATRAKCJE:
kurhany w Dzierwanach,
punkt widokowy w Smolnikach - na ozie z widokiem na jezioro Jaczno,
drewniany młyn wodny nad jez. Jaczno,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie,
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko)
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego na Zamkowej Górze w Szurpiłach,
ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym.

KWATERY AGROTURYSTYCZNE
(teren SPK i okolice):
1. Teresa i Romuald Kwaterscy, Bachanowo, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683186,
2. Thomas Notter, Bachanowo 8, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 35 35, e-mail: thomasnotter@msn.com
3. Teresa i Ignacy Andruczyk, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683445,
4. Tadeusz Słowikowski, Błaskowizna,
gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683458,
5. Edward Butkiewicz, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683447,
6. Zbigniew Słowikowski, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683448,
7. Irena i Krzysztof Sienkiewicz,Błaskowizna, gm. Jeleniewo,tel. /087/ 569 17 96,
www: www.sienkiewiczowka.webpark.pl
8. Henryka i Marian Banaszewscy, Gulbieniszki, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683369,
9. Dorota i Leszek Bagińscy, Jeleniewo Kolonie, gm. Jeleniewo,tel. /087/ 5683283
10. Janina i Romuald Olszewscy, Kłajpeda, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688248,
11. Marek Domżalski, Lizdejki 11, gm.
Rutka - Tartak, tel. /087/ 568 85 52,
/087/ 567 77 42, 503 501 330www.republika.pl/limarka e-mail: limark@fiko6.onet.pl
12. Janusz Szeraszewicz, Ługiele, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 82 69,
13. "Dworczysko nad Hańczą", Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. 604 060 118 www.hancza.com.pl
14. Tomasz Marcinkiewicz, Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 84 80, 566 63 89
15. Danuta i Józef Lejmel, Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 84 37
16. Helena Dembowska, Mierkinie,]gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 83 26,509 961 016
17. Stanisław i Mirosława Sawiccy, Okliny 17, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688448, kom. 0 693 356 182,
18. Piotr Brzozowski, Postawele 10, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688503,
19. Anna Puza, Przełomka, gm. Przerośl,tel. /087/ 569 13 54, 607 063 196,
20. Halina i Adam Kułakowscy, Rutka, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683557,
21. Grzegorz Bacewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. 501 34 59 82, www.sidory14.suwalszczyzna.org
22. Teresa i Józef Bagan, Sidory,tel. /087/ 568-33-37 www.sidory.prv.pl
23. Janina i Marian Kalinowscy, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683342,
24. Eugenia i Józef Orchowscy, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683340,
25. Krystyna i Edward Sienkiewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683345,
26. Krystyna i Janusz Sienkiewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683339,
27. Łucja Charłampowicz, Sidorygm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 33 38,
28. Ignacy Jasionowski, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688338,
29. Wiesław Pruszyński, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688011,
30. Franciszek Żogo, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688331,
31. Stanisław Pachucki, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 82 34 www.niedzwiedz.suwalszczyzna.net
32. Irena Juszczak, Sidory 6, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 31 03

e-mail: paulinajuszczak@wp.pl
33. Tomasz Grzędziński, Smolniki 1, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 83 40
34. Krystyna Grabowska, Smolniki 12, gm. Wiżajny, tel. /087/ 566 25 82
35. Grażyna i Marek Mackiewicz, Szurpiły, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 566 68 55,
36. Elżbieta i Jan Mikielscy, Szurpiły, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683482,
37. Mieczysława Szczepkowska, Udziejek, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 3397,
38. Joanna i Beniamin Faleccy, Wiżajny,tel. /087/ 568 80 77
39. Michał Okrafka i Anna Rogietka, Rowele, tel. 600 831 134, 698 342 811
40. Gospodarstwo Ścibowo - Grażyna Bednarska, Ścibowo 6,tel./0-87/562-17-76, 504-042-442,www: www.GospodarstwoScibowo.pl

INNE OBIEKTY NOCLEGOWE:
1. Baza edukacyjno – noclegowa przy Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiźnie - (Turtulu),16-404 Jeleniewo,tel. /087/ 569 18 01, 569 18 02,
e-mail: zarząd@spk.org.pl
2. Ośrodek Wypoczynkowy "Alton" w Jeleniewie tel. /087/ 568 30 94
3. Ośrodek „Potajemnica”, Szurpiły 17, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 567 21 09;
602 679 087,e-mail: potajemnica@o2.pl
4. Gościniec Jaczno, Jaczne 3,16-407 Wiżajny,tel. /087/ 568 35 90, fax 568 35 91,
e-mail:jaczno@jaczno.pl,www: www.jaczno.pl
5. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Szelment", 16 - 404 Jeleniewo,
tel. /087/ 568 32 71, 568 34 00
6. Ośrodek "Głazowisko", Baza Nurkowa,tel. /087/ 568 35 57
e-mail: glazowisko@glazowisko.ol.pl, www: www.glazowisko.ol.pl
7. "Dom ziemi" w Przełomce (możliwość skorzystania z tradycyjnej łaźni parowej, Halina i Maciej Mackiewicz,tel. /087/ 569 15 71
8. Gościniec „Góra Zamkowa”,gm. Jeleniewo,tel. /087/ 569 17 60; 608 473 488
www: www.zamkowagora.osti.pl
9. Ośrodek „Kalinka”, Wiżajny,tel./'087/ 568 80 73
10. Gościniec „Drumlin”, Udziejek 11a,gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 32 86,
www: www.drumlin.pl;e-mail: poczta@drumlin.pl

POLA NAMIOTOWE:
1. Pole namiotowe w Bachanowie (przy szkole podst.), tel. /087/ 569 30 39
2. Pole namiotowe w Smolnikach (prywatne, nad j. Czarnym)
tel. /087/ 568 82 71
3. Pole namiotowe w Smolnikach (przy szkole podst.), tel. /087/ 568 83 35
4. Pole namiotowe we wsi Hańcza
tel. /087/ 569 13 31

SEZONOWE SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWE:
1. Szkoła Podstawowa w Smolnikach, tel. /087/ 568 83 06
2. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie, tel. /087/ 568 30 29
3. Szkoła Podstawowa w Bachanowie, tel. /087/ 569 30 39

Ogród: co posadzić, żeby dużo nie podlewać?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3